Thông báo thu giữ tài sản KH Ngô Nguyễn Đoan Trang

Thông báo thu giữ tài sản KH Ngô Nguyễn Đoan Trang

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

  • Khách hàng vay: Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Bất động sản Phú Mỹ;
  • Bên bảo đảm: Bà Ngô Nguyễn Đoan Trang.
  • Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số: 27; Tờ bản đồ số: 17 (Diện tích: 1564.6 m²; Địa chỉ tại: 13 Công Lý, khu phố 3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ chí Minh. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 453081, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00071 do UBND Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/6/2010, có đặc điểm như sau:

  • Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
  • Thời gian thu giữ: lúc 10 giờ 00 ngày 16/05/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 519/TB-TGĐ.19 ngày 10/04/2019 của ABBANK.

Chi tiết thông báo thu giữ.