Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm KH Phan Minh Chiến và Nguyễn Ngọc Diễm

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm:

Khách hàng vay: Ông Phan Minh Chiến, bà Nguyễn Ngọc Diễm;
Bên bảo đảm: Ông Phan Minh Chiến, bà Nguyễn Ngọc Diễm;
Tài sản bảo đảm: Xe ô tô tải thùng Ben nhãn hiệu FORLAND, màu ánh dương, số khung RNHD600DCHC032815, số máy 4100QBZL*AAF16003924*, biển số 94C – 034.13
Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
Thời gian thu giữ: Lúc 10 giờ 00 ngày 10/11/2020 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 1806/TB-TGĐ.20 ngày 26/10/2020 của ABBANK.
Chi tiết thông báo thu giữ tại đây