Thông báo triển khai sản phẩm “Tiền gửi trực tuyến” dành cho  khách hàng cá nhân

ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc triển khai sản phẩm “Tiền gửi trực tuyến”, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các khách hàng cá nhân gửi tiền gửi kênh điện tử tại ABBANK

2. Điều kiện tham gia sản phẩm

a. KH cá nhân có mở TKTT tại ABBANK, đã đăng ký tham gia dịch vụ Internet Banking (Online Banking) và/hoặc Mobile Banking (AB Ditizen).
b. Đủ điều kiện gửi tiền gửi có kỳ hạn theo quy định ABBANK từng thời kỳ

3. Đặc điểm sản phẩm

a. Đặc điểm chung

b. Đặc điểm khác:
  • Số lượng TKTGTT được mở: Số lượng TKTGTT được mở là không hạn chế.
  • Tiền gửi chung/Giám hộ/Đại diện theo Pháp luật: DVNHĐT không áp dụng đối với các trường hợp mở TKTGTT tiền gửi chung (đồng chủ sở hữu)/có người giám hộ/có người đại diện theo Pháp luật;
  • Ủy quyền: Chủ tài khoản của TKTGTT không được ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch liên quan đến TKTGTT.
  • Chuyển giao quyền sở hữu: TKTGTT không được phép chuyển giao quyền sở hữu.
  • Tài sản bảo đảm: TKTGTT được dùng làm tài sản bảo đảm và thực hiện theo quy định về cầm cố sản phẩm huy động của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Sản phẩm “Tền gửi trực tuyến” hiệu lực ngày 26/08/2022, thay thế sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm tích lũy tương lai, Tiết kiệm dành cho khách hàng 50 tuổi trở lên trên kênh Online Banking.

Đối với các KH đã gửi Tiền gửi Tiết kiệm Online theo sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm tích lũy tương lai, Tiết kiệm dành cho khách hàng 50 tuổi trở lên
trước ngày 26/08/2022: ABBANK sẽ thực hiện các cam kết đã thỏa thuận với khách hàng duy trì khoản tiền gửi đến khi KH tất toán. Quý Khách hàng vui lòng tất toán sổ tiết kiệm thuộc các sản phẩm nêu trên khi đến hạn và trải nghiệm sản phẩm tiền gửi trực tuyến mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn.


Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ số hotline
1800.1159 hoặc trực tiếp đến điểm giao dịch của ABBANK để được hỗ trợ.

ABBANK trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng với các sản phẩm dịch vụ của ABBANK trong thời gian tới.