Thông báo v/v Dừng gói thầu “Đầu tư giải pháp điều tra và tự động đáp trả tấn công mạng – SOAR”

Kính gửi Quý Công ty,

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) thông báo tới Quý công ty đã tham gia dự thầu gói “Đầu tư giải pháp điều tra và tự động đáp trả tấn công mạng – SOAR” ngày 16/02/2022:
  • ABBANK dừng gói thầu “Đầu tư giải pháp điều tra và tự động đáp trả tấn công mạng – SOAR”  kể từ ngày  17/07/2023.
  • Mọi thông tin khác Quý công ty có thể trao đổi qua Email theo đầu mối trong hồ sơ mời thầu,

Trân trọng thông báo và cảm ơn các nhà thầu đã tham gia nộp hồ sơ đề xuất. ABBANK rất mong được hợp tác với Quý Công Ty trong lần phát hành tiếp theo gói thầu “Đầu tư giải pháp điều tra và tự động đáp trả tấn công mạng – SOAR” cũng như các gói thầu khác.

Chi tiết tại đây

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HƯƠNG