Thông báo v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá – Huỳnh Tâm Khiển

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin như sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Huỳnh Tâm Khiển

Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại Khu phố 1 (địa chỉ thực tế hiện nay là Khu phố 4), Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 217081, số vào sổ cấp GCN: CS08511 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 03/6/2019

Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.