Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá hồ sơ Hoàng Đức Thành 

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin như sau:

  • Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Hoàng Đức Thành.
  • Thông tin Tài sản bảo đảm:
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 49 - Lê Văn Quới, khu phố 03, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797772744505108, hồ sơ gốc số H00728/2009/Bình Trị Đông do UBND quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/6/2009, cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng ngày 06/7/2021.
  • Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
  • Thông tin chi tiết của thông báo: tại đây.