Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá hồ sơ Trần Mạnh Tuấn

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin như sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Trần Mạnh Tuấn, bà Trần Thị Diễm Lệ.
Thông tin Tài sản bảo đảm:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 220/50A/80D Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 890840, số vào sổ cấp GCN: CH02073 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/11/2019. Cập nhật chủ sở hữu/sử dụng ngày 21/12/2021.

Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.