Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

  • Chủ tài sản: Ông Lê Văn Tính và bà Nguyễn Thị Loan.
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa 67, tờ bản đồ 27, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, Bình Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BO 322995 (số vào sổ cấp giấy CH 02006) do Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/8/2013
  • Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý - thu hồi khoản vay theo quy định;

Chi tiết liên hệ