Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

  • Chủ tài sản: Ông Nguyễn Hồng Ân.
  • Tài sản bảo đảm: Xe ô tô tải (có cần cẩu) hiệu HYUNDAI; Sản xuất năm 2017; Biển kiểm soát 70C – 10981; Số khung KMFLA18KPC102029; Số máy D6GAGJ197460; Màu trắng; Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018461 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 26/09/2017 cho ông Nguyễn Hồng Ân.
  • Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý - thu hồi khoản vay theo quy định;
  • Chi tiết liên hệ: tại đây.