Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm bà Võ Tuyết Thanh Thu Hà

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Bà Võ Tuyết Thanh Thu Hà.
Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 1A131 Ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70139270542, hồ sơ gốc số 67/2001 do UBND huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 26/6/2001, cập nhật thay đổi diện tích tài sản ngày 04/12/2017, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 01/10/2018.
Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.