Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Nguyễn Việt Cường và bà Đỗ Thị Bích Hồng.
Thông tin Tài sản bảo đảm: Căn hộ số 13.09 chung cư H2, số 196 Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 164482, số vào sổ cấp GCN: CH21094 do Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/03/2014 cho ông Đỗ Việt Tú. Ngày 05/04/2019 chuyển nhượng cho ông Nguyễn Việt Cường và bà Đỗ Thị Bích Hồng.
Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định.
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.