Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của Ông Phạm Quốc Tuấn và bà Phạm Thị Thanh Thủy

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

 • Chủ tài sản: Ông Phạm Quốc Tuấn và bà Phạm Thị Thanh Thủy.
 • Tài sản bảo đảm:
  Xe ô tô (05 chỗ) nhãn hiệu KIA, màu sơn: bạc, sản xuất năm 2014, số loại PICANTO, số khung: RNYTA51A4EC044169, số máy G4LADP147999, biển số 61A - 163.52 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 030677 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/3/2014.
 • Mục đích đấu tài sản: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
 • Chi tiết liên hệ:
  Chuyên viên: Lê Quốc Hưng – Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP An Bình.
  Địa chỉ: Tầng 7, 18 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: 0915.479.168
  Mail: hunglq@abbank.vn