Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản Hà Thị Toan

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

  • Chủ tài sản: Bà Hà Thị Toan.
  • Tài sản bảo đảm:
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 268, tờ bản đồ số 65, diện tích: 170,4m², địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 600763, số vào sổ cấp GCN: CS02893 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/08/2016.
- Tài sản gắn liền với đất
- Nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 109,8 m², diện tích sàn: 312,1 m², hình thức sở hữu: Sở hữu riêng, cấp (Hạng): III (3 tầng).
  • Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định.
Chi tiết liên hệ tại đây.