Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá TSBĐ của Ông Bồ Xuân Vinh và bà Phạm Thị Thanh Huyền

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

  • Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Bồ Xuân Vinh và bà Phạm Thị Thanh Huyền.
  • Thông tin Tài sản bảo đảm: Căn hộ chung cư số D14.04, Khu phố Riverside Residence – P5, Phường Tân Phú, Quận 7 (Khu phố 4), TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 774024, số vào sổ cấp GCN: CH 07355 do Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/10/2012, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 16/9/2019;
  • Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định.
  • Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.