Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau

1. Chủ tài sản: Công ty Cổ phần thiết kế Khai Long

2. Tài sản đấu giá: Xe ô tô (05 chỗ) nhãn hiệu: Suzuki Celerio, màu trắng, sản xuất năm: 2019, số máy: K10BS1116733, số khung: MMSFE42S5LR101255, Biển kiểm soát: 65A - 213.04 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 038754 do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Cần Thơ cấp ngày: 08/10/2019.

3. Giá khởi điểm: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng).

4. Mục đích: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định.”

Chi tiết liên hệ tại đây.