Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá

Căn cứ Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021; Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022.

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:
1. Tài sản thẩm định:
-      Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 191,2 m2 thuộc thửa đất số 158, tờ bản đồ số 4, địa chỉ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
-      Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 195,7 m2 thuộc thửa đất số 509, tờ bản đồ số 4, địa chỉ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
-      Tài sản 03: Quyền sử dụng đất có diện tích 1334,8 m2 thuộc thửa đất số 522, tờ bản đồ số 30, địa chỉ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh .
-      Tài sản 04: Quyền sử dụng đất có diện tích 1672 m2 thuộc thửa đất số 64, tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định.
3. Chi tiết: Theo file đính kèm.
4. Liên hệ: 

Đỗ Hồng Thái (Mr).

Phòng Xử lý nợ phía Nam - Ban Xử lý nợ                                                    

A. 18 Phan Đình Giót, P.02, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

T. (028) 3824.4855 – Ext:

M.  0903520373      

E. thaidh1@abbank.vn  

W. www.abbank.vn