Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá

Căn cứ Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021; Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

1. Tài sản thẩm định: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại (thửa đất số 626, tờ bản đồ số 18 (theo tài liệu năm 2004-2005) địa chỉ phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định.

3. Chi tiết: Theo file đính kèm.

4. Liên hệ:

Đỗ Hồng Thái (Mr).

Phòng Xử lý nợ phía Nam - Ban Xử lý nợ                                                 

A. 18 Phan Đình Giót, P.02, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

M.  0903520373      

E. thaidh1@abbank.vn