Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Lựa chọn tổ chức thẩm định giá để xử lý tài sản bảo đảm

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá để xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:
  • Chủ tài sản: Ông Trịnh Hoài Phong và bà Trần Thị Thanh Phương
Tài sản là: Động sản Xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI DO THANH HD65, màu xanh, số loại MIGHTY HD65/DT - TBH3, số khung RPPGA17BPHD001727, số máy D4DBGJ639740, biển số: 60C-409.64 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 094465 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/3/2018.
  • Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
  • Liên hệ: Tại đây
Trân trọng.