Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá - Công ty Tiến Công

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:


Chủ tài sản: Ông Hà Trọng Công, bà Trần Thị Thu Mai.
Tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 1003 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum:
    i. Thửa đất:
+    Thửa đất số: 31    , tờ bản đồ số: 8
+    Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
+    Diện tích: 172,5 m2 (Một trăm bảy mươi hai phẩy năm mét vuông);
+    Hình thức sử dụng: riêng Không m2, chung 172,5 m2
+    Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;
+    Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
+    Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
    ii. Nhà ở:
+    Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
+    Diện tích xây dựng: 153 m2; Diện tích sàn: 153m2
+    Kết cấu: Nhà có tường gạch, mái tôn;
+    Cấp (Hạng): 4; Số tầng: 01;
Mục đích thẩm định giá tài sản: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để xử lý phát mãi, thu hồi nợ xấu theo quy định.”

Chi tiết liên hệ tại đây.