Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá TSBĐ của ông Phan Minh Chiến và bà Nguyễn Ngọc Diễm

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

  •  Chủ tài sản: Ông Phan Minh Chiến và bà Nguyễn Ngọc Diễm.
  • Tài sản thẩm định giá: Xe ô tô tải thùng Ben nhãn hiệu FORLAND, Màu ánh dương, Số khung RNHD600D CHC032815, Số máy 4100QBZL*AAF16003924*, Biển số 94C - 034.13
  • Mục đích thẩm định giá tài sản: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để xử lý phát mãi, thu hồi nợ xấu theo quy định.”
Chi tiết liên hệ tại đây.