Thông báo về việc Thay đổi thời gian xử lý TSBĐ hồ sơ Ngô Thị Ái Mai

Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ về quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thay đổi thời gian xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

Khách hàng vay: Bà Ngô Thị Ái Mai
Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ngô Thị Ái Mai
Thông tin Tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 546, tờ bản đồ số: 31, địa chỉ: Thôn 3, xã Diên Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Lý do xử lý: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi khoản nợ xấu của bà Ngô Thị Ái Mai tại ABBANK.
Thời gian xử lý: Ngày 28/08/2023 đến khi kết thúc quá trình xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ.
Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm.

Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.