Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

I. Khách hàng vay: bà Vương Thị Tâm và ông Phan Trường An

II. Bên bảo đảm: bà Vương Thị Tâm, ông Phan Trường An và bà Trần Thúy Nga, ông Nguyễn Văn Hiển

III. Tài sản bảo đảm: Tài sản thu giữ là 02 Quyền sử đụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại phường 02, thành phố Tân An, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Tài sản thu giữ thứ 1: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, có đặc điểm như sau:

- Thửa đất số: 89 - Tờ bản đồ số: 9

- Địa chỉ: Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

- Diện tích: 44,5 m2 (Bốn mươi bốn phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng:

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 117409, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04754 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 17/9/2019 cho bà Vương Thị Tâm.

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 117408, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS047541 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 17/9/2019 cho bà Trần Thúy Nga.

2. Tài sản thu giữ thứ 2: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại 42 Nguyễn Thanh Cần, phường 02, thành phố Tân An, tỉnh Long An có đặc điểm như sau:

a) Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 91 - Tờ bản đồ số:9;

- Địa chỉ: 42 Nguyễn Thanh Cần, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

- Diện tích: 541,6 m2 (Năm trăm bốn mươi mốt phẩy sáu mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;

- Diện tích xây dựng 89,38 m2;

- Diện tích sàn: 89,38 m2;

- Hình thức sở hữu: Sở hữu chung

- Cấp (Hạng): Cấp 4

c) Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 117699, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04761 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 20/9/2019 cho bà Vương Thị Tâm.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 117698, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04761 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 20/9/2019 cho bà Trần Thúy Nga.

IV. Thời gian thu giữ: Lúc 10h00 ngày 25/4/2023 .

V. Địa điểm thu giữ: Tại bất động sản tọa lạc tại (Thửa 89 và thửa 91- Tờ bản đồ số 09) phường 02, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

VI. Lý do thu giữ : Thu giữ tài sản bảo đảm của bà Vương Thị Tâm, ông Phan Trường An và bà Trần Thúy Nga, ông Nguyễn Văn Hiển để xử lý nợ xấu tại ABBANK theo quy định.

VII. Chi tiết: Tại đây.

Trân trọng!