Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Đầu tư tập đoàn Hồng Nguyên

Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH14, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Đầu tư tập đoàn Hồng Nguyên để xử lý nợ xấu, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

Chủ tài sản: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên.
  • Tài sản bảo đảm: Toàn bộ tài sản bảo đảm đã được Công ty Hồng Nguyên thế chấp cho ABBANK theo liệt kê tại Điều 3 của Hợp đồng thế chấp tài sản số 7379/16/TC-TT/XI, số công chứng 3866 quyển số 03/TP/CC-SCC/HĐGD
  • Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý, thu hồi nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian thu giữ: Từ ngày 11/01/2022 cho đến khi kết thúc việc thu giữ Tài sản bảo đảm;
  • Địa điểm thu giữ: Tại nơi Tài sản bảo đảm được thu giữ.
  • Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Xử lý nợ phía Bắc – Ban xử lý nợ - Ngân hàng TMCP An Bình
SĐT: 0989 584 896

Xem thông báo chi tiết tại đây.