Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Duy Khánh

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm:

  • Khách hàng vay: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải và Du Lịch Duy Khánh;
  • Bên bảo đảm: Ông Phan Văn Dương và bà Trần Thị Mỹ Hưng;
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 332640, vào sổ cấp GCN số CS 00556 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2017 cho ông Trần Công Tư và bà Trần Thị Kim Lợi. Cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng ngày 27/03/2018 cho ông Phan Văn Dương và bà Trần Thị Mỹ Hưng
  • Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty Duy Khánh tại ABBANK
  • Thời gian thu giữ: Lúc 10 giờ 00 ngày 01/11/2022 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Tại thửa đất số 415 (tờ bản đồ số 28) – xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
  • Chi tiết thông báo thu giữ tại đây