Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

  • Khách hàng vay: Bà Nguyễn Thị Minh Thuyên và ông Nguyễn Văn Thành
  • Bên bảo đảm : Bà Nguyễn Thị Minh Thuyên
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 21 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 866770, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 05279 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2011, cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng cho bà Nguyễn Thị Minh Thuyên ngày 13/10/2020.
  • Thời gian thu giữ: Lúc 10h00 ngày 10/01/2023 .
  • Địa điểm thu giữ: Tại bất động sản tọa lạc tại (Thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 21) số 353/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Lý do thu giữ : Thu giữ tài sản bảo đảm của bà Nguyễn Thị Minh Thuyên để xử lý nợ xấu tại ABBANK theo quy định.
  • Chi tiết liên hệ: Tại đây.
Trân trọng!