Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

Khách hàng: Ông Bùi Công Tín và bà Trần Thị Hồng Cẩm 
Bên bảo đảm: Ông Bùi Công Tín và bà Trần Thị Hồng Cẩm
TSBĐ xử lý có đặc điểm cụ thể như sau:
1. Thửa đất:
  • Thửa đất số: 632, Tờ bản đồ số 49
  • Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Diện tích: 583,7 m2 (Năm trăm tám mươi ba phẩy bảy mét vuông);
  • Hình thức: Sử dụng riêng;
  • Mục đích: Đất ở tại đô thị;
  • Thời hạn: Lâu dài;
  • Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;
2. Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 641072, vào sổ cấp GCN số CS20548 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/10/2020, cập nhật thay đổi chủ sử hữu/sử dụng ngày 31/03/2022.
Thời gian: Lúc 10h00 ngày 16/08/2023.
Địa điểm: Tại nơi bất động sản tọa lạc: Thửa đất số 632, Tờ bản đồ số 21 – Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm của ông Bùi Công Tín và bà Trần Thị Hồng Cẩm để xử lý nợ xấu tại ABBANK theo quy định.
Chi tiết liên hệ: Tại đây.       
Trân trọng!