Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Xử lý tài sản bảo đảm

· Bên vay: Công ty TNHH Nees
· Bên bảo đảm: Ông Trần Minh Đức
· Tài sản bảo đảm: 06 Quyền sử dụng đất, tọa lạc tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh;
· Thời gian xử lý: từ ngày 02/8/2023 đến khi kết thúc việc xử lý tài sản bảo đảm.· Địa điểm xử lý: Tại nơi có tài sản bảo đảm.
· Lý do xử lý    : Để xử lý khoản nợ xấu của Công ty TNHH Nees.
Chi tiết liên hệ: Tại đây.