Thông báo xử lý tài sản bảo đảm

Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo việc xử lý Tài sản thế chấp như sau

Khách hàng vay: Công ty TNHH SX DV TM Ngọc Thanh.
Bên bảo đảm: ông Trần Ngọc Thanh; bà Phạm Thị Thu Hương; ông Trần Anh Duy; bà Nguyễn Thị Hồng Minh
Tài sản bảo đảm:
  • Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 169, tờ bản đồ số 38, địa chỉ xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 478373, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: HPH/03804 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre cấp ngày 29/08/2007. Cập nhật chỉnh lý biến động ngày 27/11/2020;
  • Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, tờ bản đồ số 38, địa chỉ xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 478374, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: HPH/03805 do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre cấp ngày 02/10/2007. Cập nhật chỉnh lý biến động ngày 20/11/2007;
  • Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1219, tờ bản đồ số 8, địa chỉ xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 107236, số vào sổ cấp GCN CS11943 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Bến Tre cấp ngày 17/05/2022. Cập nhật thay đổi chủ sử hữu/sử dụng ngày 07/06/2022.
Lý do xử lý: Xử lý nợ xấu theo quy định;
Thời gian xử lý: 10h 00 phút ngày 27/09/2023 đến khi kết thúc quá trình xử lý;
Địa điểm xử lý: Theo Thông báo xử lý số 2688/CV-TGĐ.23 ngày 23/08/2023.
Chi tiết thông báo xử lý tại đây.