Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của ông Lộ Phú Đông và bà Lưu Thị Ngọc Tú

Khách hàng vay: Ông Lộ Phú Đông, bà Lưu Thị Ngọc Tú

Tài sản bảo đảm:
  • Bên bảo đảm: Ông Lộ Phú Đông, bà Lưu Thị Ngọc Tú
  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 972, 1571, tờ bản đồ số 6, địa chỉ tại Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CE 263420, vào sổ cấp GCN số CS06142 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 13/10/2016, chuyển mục đích sử dụng đất ngày 09/01/2017, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 24/6/2020 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CE 263421, vào sổ cấp GCN số CS06143 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp ngày 13/10/2016, chuyển mục đích sử dụng đất ngày 09/01/2017, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 24/6/2020.
Thời gian thu giữ: Lúc 10h00 ngày 11/7/2023 đến khi kết thúc thu giữ
Địa điểm thu giữ: Tại Thửa đất số: 972, 1571, Tờ bản đồ số: 6 – Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Ông Lộ Phú Đông, bà Lưu Thị Ngọc Tú
Chi tiết: Tại đây.         
Trân trọng!