VTV ghi nhận hoạt động giao dịch của ABBANK trong những ngày đầu năm

VTV ghi nhận hoạt động giao dịch của ABBANK trong những ngày đầu năm

Điểm tin Tài chính kinh doanh VTV1 tối 21/02 ghi nhận hoạt động giao dịch sôi động tại ABBANK trong những ngày đầu năm mới.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: