icon
Khối / Ban
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
30/05/2021
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
- Cân đối nguồn vốn trên tất cả tài khoản Nostro của toàn hệ thống nhằm đảm bảo thanh khoản toàn hệ thống;
- Thực hiện và đề xuất các giao dịch nguồn vốn trên thị trường liên Ngân hàng và kinh doanh nguồn vốn nhằm đem lại lợi nhuận tối ưu nhất;
- Theo dõi tình hình thực hiện Dự trữ bắt buộc và đảm bảo dữ trữ bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
- Theo dõi, cập nhật thông tin về sự biến động về lãi suất, tình trạng thị trường liên Ngân hàng để tham mưa cho Trưởng Bộ phận, Lãnh đạo khối đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời nhằm tối đa hóa lợi nhuận;
- Phối hợp với các Bộ phận trong Phòng để thực hiện và phát triển các sản phẩm liên quan tới nguồn vốn, thị trường tiền tệ;
- Phân tích, xác định rõ các cơ hội trong kinh doanh tiền tệ và chỉ đạo đội ngũ kinh doanh tận dụng các cơ hội mang lợi nhuận về cho Ngân hàng;
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng;
- Liên tục đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động để nâng cao hiệu quả khi cần thiết.
- Chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản hàng ngày và báo cáo cho Trưởng Bộ phận;
 
icon
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, kinh tế ...
- Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tiền tệ, quy định của NHNN về các tỷ lệ thanh khoản;
- Am hiểu về thị trường và các sản phẩm thị trường tiền tệ;
- Am hiểu về chính sách và quy trình quản lý rủi ro  trong công tác hoạt động nghiệp vụ;
Có khả năng vận dụng các quy trình của Ngân  hàng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, có khả năng xác định và đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro.
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)