icon
Khối / Ban
Digital Banking
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
15/07/2023
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
 • Coach teams in self-management & cross-functionality.
 • Help teams to focus on creating high-value increments that meet the Definition of Done (DoD).
 • Train & coach Product Owners with techniques for effective Product Goal definition, Product Backlog management, release planning, that maximize business value.
 • Train & coach teams/members, initiatives & stakeholders to apply empirical approach, incremental & iterative development, lean thinking, Scrum values.
 • Plan, train, coach, implement, improve Scrum adoption for initiative and/or wider organization
 • Ensure Scrum events take place, positive & productive within timebox.
 • Adopt appropriate stances for teams: Trainer, Mentor, Coach, Leader, Facilitator, Manager, Change Agent.
 • Help teams to improve effectiveness, efficiency & practices via Scrum, e.g., maturity assessment, improvement plans, training & coaching activities.
 • Cause the removal of impediments to teams’ progress.
 • Train, coach managers on empowering people, enabling & nurturing self-managing & high performing teams.
 • Train, coach teams to use Agile tools, e.g., Jira, Confluence, Miro, Trello.
 • Train & coach to help teams, initiative, and/or wider organization to apply evidence-based management (EBM)
icon
Yêu cầu
 • Bachelor or higher degree in Banking, Finance, Technology, Business Administration, Information technology or related disciplines.
 • Professional Scrum certificates, e.g., A-CSM or PSM II. Others like PMP, PMI-ACP, Lean, Six Sigma, Agile Project Management, is a plus.
 • 5 years of experience in corporate, preferably banking/technology or fin-tech organization.
 • Experienced in training, coaching Scrum for teams.
 • Experienced in training, coaching, mentoring different roles, e.g., Product Owner, Designer, Developer, Tester, Manager.
 • Be team player, a servant leader with strong facilitation, conflict resolution, communication, motivation, interpersonal skills.
 • Familiar with engineering best practices (e.g., TDD, ATDD, CICD, automation)
 • Familiar with common tools, e.g., Jira, Confluence, Bitbucket, Jenkins, SonarQ.
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)