icon
Khối / Ban
Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
28/02/2021
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
- Tổ chức bán hàng, phối hợp ĐVKD và các Phòng thuộc Khối để triển khai thúc đẩy kinh doanh tại các ĐVKD mảng SMEs.
- Chịu trách nhiệm chỉ tiêu KPI được giao cho địa bàn mà Giám đốc PTKD chịu trách nhiệm phát triển.
- Triển khai và giám sát việc thực hiện bán hàng theo danh sách từ tập khách hàng, nhóm đối tác cho từng  ĐVKD trong địa bàn dựa vào định hướng của Khối trong từng thời kỳ;
- Trực tiếp tham gia với tư cách thành viên Ban tín dụng Khối SME hoặc Ban tín dụng Chi nhánh lớn thuộc địa bàn phụ trách theo sự phân công của Giám đốc Khối SMEs và Tổng Giám Đốc.
- Triển khai định hướng tín dụng và khẩu vị rủi ro của ABBANK theo phân khúc khách hàng SMEs đến từng ĐVKD trong địa bàn.
Có trách nhiệm về tỷ lệ nợ xấu phát sinh trong địa bàn được giao.
- Tư vấn, cung cấp thêm thông tin tham khảo cho Ban tín dụng, Hội đồng tín dụng trong hoạt động phê duyệt cấp tín dụng về thực tế khách hàng.
- Tư vấn, cung cấp thêm thông tin tham khảo cho các Khối, Ủy ban quản lý rủi ro trong việc xây dựng, ban hành các chính sách, sản phẩm tín dụng phù hợp thực tế kinh doanh từng vùng miền. Hoặc trực tiếp tham gia xây dựng, phê duyệt sản phẩm theo phân công của GĐK/TGĐ.
- Tham mưu, đề xuất ban hành quy trình bán hàng cho từng khách hàng đặc thù theo ĐVKD/địa bàn phù hợp định hướng của Khối SME.
- Trực tiếp/ Phối hợp hỗ trợ các ĐVKD giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, các chương trình liên kết bán hàng với đối tác thuộc mảng SMEs;
icon
Yêu cầu
 
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành/ chuyên ngành tài chính – ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, quản trị kinh doanh, kế toán và hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/Phó phòng và tương đương tại Ngân hàng và/hoặc 1 năm ở vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương tại Ngân hàng.
 
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)