icon
Khối / Ban
Khối Quản trị Nguồn nhân lực en
icon
Lĩnh vực
Nhân sự
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
15/07/2020
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
 • Thực hiện công tác quản lý HĐLĐ bao gồm: HĐ thử việc, HĐLĐ chính thức, HĐ thời vụ, Tạm hoãn/điều chỉnh và thực hiện HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ, … đảm bảo các quá trình thực hiện đúng quy định của ABBANK và Pháp luật;
 • Phối hợp và thực hiện công tác đánh giá bổ nhiệm/tái bổ nhiệm, thuyên chuyển/ điều chuyển, điều động nhân sự;
 • Đầu mối tiếp nhận và rà soát thông tin tuyển dụng nhân sự của Đơn vị và chuyển tới Phòng/Ban liên quan;
 • Quản lý hồ sơ Nhân sự của toàn Ngân hàng bao gồm phần mềm và hồ sơ cứng Nhân sự. Đảm bảo thông tin luôn được cập nhật, lưu trữ đúng, đủ, theo quy định;
 • Soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ký các văn bản liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, đánh giá thực hiện công việc;
 • Phối hợp các Đơn vị tham gia công tác khen thưởng, kỷ luật theo sự phân công;
 • Đầu mối tiếp nhận, phản hồi các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chính sách, chế độ và Nhân sự trong phạm vi được phân công;
 • Thực hiện soạn thảo các tờ trình, công văn, quy chế, quy định, quy trình, trong chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Nhân sự;
 • Điều chỉnh, cập nhật, quản lý hệ thống chức danh của Ngân hàng theo sự phân công;
 • Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ hoặc theo chỉ đạo của cấp Lãnh đạo.
icon
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Xã hội, Quản trị Nhân sự/Nguồn nhân lực, Luật, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan;
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng quản lý nhân sự ở các Ngân hàng hoặc các Tập đoàn, Tổ chức kinh tế lớn có quy mô từ 500 - 1000 người trở lên;
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...), khả năng phát triển, xây dựng báo cáo quản trị;
 • Ưu tiên ứng viên Nam.
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)