icon
Khối / Ban
Khối Nguồn vốn Thị trường Tài chính và Ngân hàng Giao dịch
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
04/08/2023
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
- Xây dựng, trình duyệt theo thẩm quyền và quản lý các quá trình vận hành các nghiệp vụ nằm trong nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh ngoại hối và phái sinh nhằm dẫn dắt Phòng đạt các mục tiêu chiến lược của Khối trong phân khúc thị trường ĐCTC.
- Thực hiện giao dịch mua/bán ngoại tệ, các sản phẩm phái sinh ngoại tệ (gồm các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn; giao dịch hoán đổi ngoại tệ; giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ; các giao dịch phái sinh ngoại tệ khác theo quy định của pháp luật), hàng hóa, sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa với NHNN, với các TCTD khác và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn, thanh khoản cho hoạt động của ABBANK. 
- Quản lý kinh doanh ngoại tệ theo chức năng ngành dọc trong toàn hệ thống ABBANK, vận hành các nghiệp vụ bên trong Khối theo chức năng, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
- Đầu mối đề nghị kinh doanh, xuất nhập khẩu các ngoại tệ, vàng và đá quý phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nhiệm vụ của Khối.
- Mua, bán ngoại tệ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đúng các quy định về quản lý ngoại hối của NHNN và ABBANK.
- Thực hiện phân tích, đánh giá biến động tỷ giá, giá cả các sản phẩm tài chính, hàng hóa được giao dịch trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm của Phòng phù hợp mục tiêu chiến lược của ABBANK.
- Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá và trình cấp hạn mức giao dịch định kỳ/đột xuất đối với các TCTD.
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cơ quản quản lý Nhà nước, HĐQT, Các Hội đồng, Ủy ban của ABBANK, TGĐ và của GĐ Khối.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của GĐ Khối.
icon
Yêu cầu
* Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế
* Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại Khối Nguồn vốn của các Tổ chức tín dụng.
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng/Phó phòng tối thiểu 3 năm, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ.
* Hình thức: Gọn gàng, ưu nhìn
* Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh Nghe – Nói – Đọc – Viết trong công việc;
- Sử dụng thành thạo MS Office
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)