icon
Khối / Ban
Kiểm toán nội bộ
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
27/11/2021
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
 • Tiếp nhận, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động chi tiết của bản thân gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của Bộ phận và Phòng.
 • Thực hiện rà soát, tổng hợp, phân tích các báo cáo của các tuyến phòng thủ số 1, 2 và 3 để đảm bảo công tác kiểm toán các hoạt động, quy trình, bộ phận được thực hiện thường xuyên, liên tục.
 • Xây dựng các chỉ tiêu phát triển tự động từ hệ thống T24, datamart để phục vụ công tác kiểm toán liên tục (ưu tiên mảng nghiệp vụ tín dụng)
 • Xây dựng các Hướng dẫn, mẫu biểu thực hiện kiểm toán liên tục theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Tổng hợp Báo cáo và Trưởng phòng Chính sách & Tổng hợp báo cáo.
 • Định kỳ ngày, tuần, hàng tháng gửi kết quả báo cáo đã tổng hợp, phân tích, đề xuất các rủi ro trọng yếu (đặc biệt về mảng tín dụng) để Trưởng KTNB xem xét, trình BKS quyết định các cuộc kiểm toán đột xuất tùy theo rủi ro nghiệp vụ phát sinh.
 • Thực hiện báo cáo liên quan đến hoạt động của KTNB gửi NHNN;
 • Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm hoặc các cuộc kiểm toán phát sinh ngoài kế hoạch của Phòng Kiểm toán Khối nguồn vốn, các Khối vận hành/hỗ trợ và Công ty con; Phòng kiểm  toán Khối và Đơn vị kinh doanh; Phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Chính sách và Tổng hợp báo cáo, Trưởng KTNB, BKS.
 • Đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động để nâng cao hiệu quả công việc;
 • Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Phòng được triển khai.
 • Thường xuyên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của ABBANK thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo về kỹ năng và kiến thức liên quan đến hoạt động nghề nghiệp;
 • Tham gia xây dựng, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ và nâng cao năng suất lao động của Phòng;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ các KTV, KTV chính thực hiện các công việc một cách khoa học và hiệu quả.
 • Tham gia xây dựng một môi trường làm việc thuận lợi và tích cực tại Phòng và Ngân hàng.
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả với các Đơn vị nội bộ nhằm triển khai hiệu quả việc thực thi các mục tiêu của Ngân hàng.
 • Duy trì và tăng cường mối quan hệ với Ngân hàng Nhà nước, các định chế tài chính trong nước và nước ngoài, các đối tác cung cấp thông tin thị trường và các Cơ quan Ban ngành liên quan để vận hành hoạt động một cách hiệu quả;
 • Đề xuất các giải pháp và sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả quy trình tác nghiệp giữa các Đơn vị nội bộ ABBANK.
 • Tham mưu Trưởng phòng trong việc xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Phòng;
 • Rà soát và đề xuất điều chỉnh, thay đổi các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan;
 • Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản liên quan trong nội bộ.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về độ chính xác, kịp thời của các báo cáo;
 • Lưu trữ các chứng từ, sổ sách về hoạt động theo quy định.
icon
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
 • Có  tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp thuộc một trong các ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, luật, kiểm toán;
 • Có khả năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập; làm việc nhóm hiệu quả.
 • Thường xuyên đóng góp ý tưởng, sáng kiến cải tiến trong Phương pháp luận, công tác kiểm toán.
 • Có khả năng/kinh nghiệm thực hiện vai trò trưởng nhóm đối với các cuộc kiểm toán Khối Hội sở, các cuộc kiểm toán chuyên đề, quy trình, sản phẩm liên quan đến các ĐVKD có quy mô cấp I theo cơ cấu tổ chức của ABBANK từng thời kỳ.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
 • Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
 • Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
 • Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
 • Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
 • Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...);
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)