icon
Khối / Ban
Digital Banking
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
21/09/2022
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
 • Working closely with POs, BAs to translate business requirements to suitable techical solutions.
 • Develop, document, and sign-off on architectural solutions that address non-functional requirements while meeting business needs.
 • Leading and mentoring development team. Working with IT operations, security team to ensure delivering secure, reliable and high performing products
 • Getting involved with the delivery Agile teams across the entire product life cycle, helping  to define User Stories, Backlog refinements, Solution Design, development cycles, Test Automation and CI/CD
icon
Yêu cầu
 • Degree: University majoring in Information Technology/Electronics/Telecommunications.
 • Experience: at least 03 years of experience in software development in the fields of Finance, Banking, Telecommunications, Real Estate.
 • Demonstrated expertise in architechting, implementing, and supporting enterprise-grade digital solutions.
 • Solid understanding/practising design patterns and principles, particularly Object-Oriented Design (OOD), SOA, Microservice Architecture (MSA), and Event-Driven Architecture (EDA)
 • Hands-on experience in some of the following technologies: Java/J2EE, Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Maven, OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML
 • Experience working with ESB, API gateways, Messaging technologies and containerized applications using Docker, Kubernetes or other similar tools.
 • Good knowledge and hand-on experience in DevOps, CI/CI and Cloud
 • Experience leading and mentoring Agile teams to lead successful digital transformation projects
 • Excellent in problem-solving and optimization 
 • High self-management, self-motivation
 • Good English communication
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)