icon
Khối / Ban
Digital Banking
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
18/11/2022
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
 • Create, extend, enhance customer flows, mind map and customer journeys in consideration of product development needs
 • Analyze conversion funnel and provide a report, prepare an action plan for enchantments with UI, marketing and product team
 • Lead designers for creation UI, modification UX customer flow
 • Drawing up portraits of users and scenarios of their behavior/usage experience of the interface
 • Preparation of description of digital banking features and application requirements
 • Gather and evaluate user requirements in collaboration with team members as well as internal and external key stakeholders
 • Consult directly with clients and partners
 • Producing high quality UX design solutions through wireframes, visual and graphic designs, flow diagrams, storyboards, site maps, and prototypes
 • Research interaction design, visualization approaches and relevant technology trends
icon
Yêu cầu
 • Have more than 3 years of experience developing and designing customer journey and user-flows for digital products and services
 • Have a proven track record of conducting qualitative customer experience research, handling the feedback received, and improving customer experience
 • English proficiency at the intermediate level highly recommended
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)