icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
20/05/2024
icon
Số lượng cần tuyển
4
icon
Mô tả công việc
- Triển khai các dự án xây dựng, kiểm định, điều chỉnh các mô hình, công cụ, hệ thống nhằm đo lường rủi ro;
- Chủ trì xây dựng, điều chỉnh các chính sách, quy định, quy trình, liên quan đến mô hình rủi ro.
- Chủ trì xây dựng mô hình; kiểm định mô hình sau khi đưa vào vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng và đề xuất các điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình (nếu có);
- Chủ trì xây dựng các tiêu chí, mô hình dự báo, cảnh báo sớm rủi ro;
- Chủ trì xây dựng bộ kịch bản, công cụ kiểm tra sức chịu đựng (stress testing) về rủi ro tín dụng, rủi ro tập trung tín dụng theo yêu cầu trong quy trình đánh giá mức đủ vốn nội bộ - ICAAP;
- Phối hợp với Bộ phận Quản trị hệ thống và các đơn vị liên quan để xây dựng hệ thống XHTDNB;
- Phối hợp với Bộ phận Quản lý danh mục tín dụng, nghiên cứu, xây dựng các mô hình, công cụ đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng để hỗ trợ, nâng cao chất lượng của công tác đo lường, dự báo, quản lý rủi ro danh mục tín dụng;
- Tham gia dự án IFRS9, nghiên cứu và đề xuất phương án, lộ trình xây dựng mô hình tổn thất tín dụng dự kiến (ECL) và áp dụng tính toán dự phòng rủi ro tín dụng trong phạm vi dự án;
- Triển khai đào tạo, tư vấn, hướng dẫn triển khai các mô hình, công cụ đo lường rủi ro cho các ĐVKD và CBNV liên quan trên toàn hàng;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Trưởng Phòng, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối QTRR, TGĐ và/hoặc người được phân công, ủy quyền theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
icon
Yêu cầu
* Bằng cấp: Tốt nghiệp Toán, Toán kinh tế, Toán - tin ứng dụng, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.

* Kinh nghiệm: 
  • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình;
  • Hoặc Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình và tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc quản trị rủi ro hoặc lĩnh vực tương đương.
  • Có kinh nghiệm tham gia triển khai Basel II tại các Ngân hàng; 
  • Ưu tiên: có kinh nghiệm kiểm toán mô hình rủi ro.

* Kỹ năng:
- Tin học: Thành thạo về tin học văn phòng, sử dụng thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình, phân tích xử lý dữ liệu (như R, Python, SQL, SPSS, SAS, STATA,....)
- Kiến thức về xây dựng mô hình
- Kỹ năng đánh giá, phân tích dữ liệu
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng ra quyết định
- Kỹ năng làm việc với áp lực cao
- Kỹ năng tổ chức và điều hành làm việc nhóm
- Kỹ năng lập kế hoạch và tư duy chiến lược
- Chính trực, cẩn trọng, sáng tạo
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)