icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
31/08/2023
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
- Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh các quy chế, chính sách, quy định QTRR tín dụng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của NHNN và pháp luật trong từng thời kỳ.
- Xây dựng chính sách và quy trình thẩm định rủi ro MT&XH trong hoạt động cấp tín dụng;
- Xây dựng các quy định về mô hình phê duyệt tín dụng, cơ chế tổ chức hoạt động của các đơn vị phê duyệt tín dụng, phân quyền phê duyệt tín dụng và các văn bản phân quyền, ủy quyền phê duyệt tín dụng.
- Rà soát cho ý kiến về rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng, văn bản quy định có liên quan của các Đơn vị/Phòng/ Ban.
- Theo dõi, cập nhật các thay đổi về chính sách tín dụng của NHNN, của pháp luật, các kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan bên ngoài (Thanh tra NHNN, Kiểm toán độc lập) và kịp thời đề xuất điều chỉnh quy định nội bộ cho phù hợp.
- Thực hiện đào tạo, hướng dẫn thực hiện quy định, văn bản QTRR TD tới cán bộ nhân viên trong bộ phận, và các cá nhân, đơn vị có liên quan.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ của Bộ phận/Phòng.
icon
Yêu cầu
* Bằng cấp:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc ngành khác có liên quan.

* Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tối thiểu 7 năm.

* Kỹ năng:
- Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro, chính sách tín dụng.
- Có kỹ năng phân tích tổng hợp và đưa ra những đề xuất khả thi; thành thạo soạn thảo văn bản.
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)