icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
31/10/2022
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
- Quản lý danh mục tín dụng tại hội sở thông qua các báo cáo, phân tích danh mục, các giới hạn và hạn mức, khẩu vị rủi ro tín dụng.
- Kiểm soát và báo cáo quản trị về tín dụng của Ngân hàng, tuân thủ quy định và yêu cầu Quản trị rủi ro.
- Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về QTRR danh mục tín dụng, các giới hạn rủi ro tín dụng phù hợp với KVRR, Chiến lược QTRR, KVRR, Hạn mức rủi ro, Định hướng tín dụng của ABBANK từng thời kỳ và quy định của Ngân hàng nhà nước, hướng tới tiêu chuẩn Basel;
- Xây dựng KVRR tín dụng, HMRR tín dụng, Định hướng tín dụng trên cơ sở phù hợp với chiến lược quản lý rủi ro trung hạn, kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ;
- Quản trị danh mục tài sản tính theo các loại rủi ro - RWA, giám sát các giới hạn, hạn mức RWA, đề xuất các biện pháp tối ưu RWA; 
- Đánh giá, phân tích chuyên sâu về danh mục tín dụng, thực hiện các báo cáo quản trị danh mục định kỳ/đột xuất, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng và kiến nghị hành động giảm thiểu rủi ro;
- Quản lý công tác đánh giá thẩm định tác động rủi ro MT&XH theo quy định.
- Kiểm soát và trực tiếp thực hiện nghiệp vụ tại bộ phận; theo dõi và đôn đốc các thành viên trong bộ phận theo phân công.
- Triển khai đào tạo, tư vấn, hướng dẫn công tác quản lý danh mục tín dụng cho các ĐVKD và CBNV liên quan trên toàn hàng.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ của Bộ phận/Phòng.
icon
Yêu cầu

* Bằng cấp:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc ngành khác có liên quan.

* Kinh nghiệm: 
- Có kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tối thiểu 7 năm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Quản trị rủi ro tín dụng, MIS, Quản trị hệ thống dữ liệu.

* Kỹ năng:
- Am hiểu hoạt động tín dụng ngân hàng và các quy định pháp luật và lĩnh vực báo cáo thống kê
- Có kiến thức về tín dụng, phân tích rủi ro, hệ thống dữ liệu của NHTM, MIS…
- Có kỹ năng phân tích tổng hợp và đưa ra đề xuất giải quyết vấn đề khả thi.
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)