icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
18/07/2023
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
- Xây dựng văn bản về QTRR HĐ theo yêu cầu.
- Rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, thay đổi các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.
- Rà soát, cho ý kiến về rủi ro hoạt động đối với các sản phẩm, dịch vụ, các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ ngoài tín dụng theo yêu cầu của các đơn vị liên quan.
- Tham gia thẩm định, đánh giá các bất cập liên quan quy trình kinh doanh; đề xuất giải pháp, bổ sung các chốt chặn kiểm soát đối với các sản phẩm/quy định/quy trình nghiệp vụ/ý tưởng kinh doanh có tạo ra yếu tố rủi ro hoạt động.
- Hướng dẫn, kèm cặp và phát triển nhân sự tân tuyển khi được giao nhiệm vụ.
- Đề xuất các giải pháp và sáng kiến để nâng cao chất lượng liên quan công tác quản lý rủi ro hoạt động  và  hiệu quả quy trình tác nghiệp.
- Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài liên quan đến hoạt động vận hành tại đơn vị
icon
Yêu cầu
* Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.

* Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí tối thiểu 7 năm trở lên; có kinh nghiệm triển khai thực hiện Basel II về cấu phần liên quan rủi ro hoạt động.

* Kỹ năng: Thành thạo Tiếng anh giao tiếp, vi tính văn phòng; Kiến thức tốt về văn bản quy phạm pháp luật
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)