icon
Khối / Ban
Khối Tổng hợp en
icon
Lĩnh vực
Quản lý
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
30/07/2021
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
- Xây dựng quy trình, qui định trong công tác đầu tư mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Hội sở và toàn hệ thống.
- Xác định nhu cầu cung ứng và nguồn hàng.
- Lập kế hoạch hành động của Bộ phận cung ứng, gắn liền với mục tiêu chung của Phòng.
- Phổ biến đến từng nhân viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và vai trò thực hiện đối với từng công việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ được giao.
- Phổ biến đến từng nhân viên áp dụng hiệu quả quy trình, qui định trong công tác đầu tư mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Hội sở và toán hệ thống.
- Quản lý, định hướng công việc cho từng nhân viên, hoạch định nguồn lực, thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo quy trình & qui định của ABBANK nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
- Phân trách nhiệm và quyền hạn đến từng nhận viên khi đảm nhận công việc được giao
- Tham gia vào việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của Bộ phận.
- Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên thuộc bộ phận thực hiện các công việc được giao và tiếp nhận báo cáo về tiến độ, hiệu quả công việc cũng như giám sát việc thực hiện phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng.
- Tạo cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, theo dõi nhà cung cấp và giải quyết các khiếu nại và phòng ngựa rủi ro.
- Thiết lập công cụ, dữ liệu lưu và theo dõi hồ sơ cung ứng.
icon
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học (Kinh tế, Kế toán, Quản trị Kinh Doanh, Kỹ Thuật)
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 – 5 năm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu thị trường cung ứng nhằm phát triển chiến lược cung ứng.
- Kiến thức mua sắm, đấu thầu theo luật định.
- Tìm kiếm, phân tích và tích hợp thông tin từ các nguồn có liên quan, bao gồm kinh nghiệm trong quá khứ để ra quyết định phù hợp, khách quan và kịp thời.
 
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)