icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Quản lý Rùi ro
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
31/03/2021
icon
Số lượng cần tuyển
2
icon
Mô tả công việc
 • Chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro trên và đưa ra kiến nghị/đề xuất hành động và cải thiện năng lực quản trị và hiệu quả theo định hướng hoạt động của ABBANK.
 • Nghiên cứu phân tích các tiêu chí, báo cáo rủi ro, yêu cầu dữ liệu, yêu cầu người dùng để xây dựng báo cáo trên hệ thống báo cáo của ngân hàng (OBIEE, PowerBI..) và các báo cáo NHNN;
 • Văn bản hóa các tài liệu mô tả, hướng dẫn để xử lý dữ liệu, đặc tả để xây dựng báo cáo, dashboard.
 • Đề xuất, triển khai và phối hợp với các bên liên quan trong xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro;
 • Phối hợp với các bên liên quan, tham gia và thực hiện các dự án hệ thống dữ liệu của ABBANK: Mô tả chi tiết các tiếu chí, chỉ tiêu, thước đo, tham số, chức năng người dùng, quản lý tài liệu nghiệp vụ của hệ thống…
 • Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn có liên quan; Truyền thông và đào tạo về việc áp dụng, khai thác các tiêu chí đánh giá rủi ro, báo cáo  trong hệ thống ABBANK.
icon
Yêu cầu
 • Có khả năng tư duy phê phán và suy nghĩ độc lập; Định hướng kết quả và chủ động trong công việc, sẵn sàng nỗ lực ở mức cao để đạt được các mục tiêu đã đề ra;
 • Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp, thuyết trình cơ bản bằng tiếng Anh;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành ở một trong các lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính, Ngân hàng, Toán kinh tế, Toán tài chính, Toán Tin ứng dụng, Công nghệ thông tin, khoa học máy tính;
Quyền lợi:
 • Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
 • Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
 • Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
 • Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
 • Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...);
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)