1. Tên chương trình: Trao gửi yêu thương, An nhàn tích lũy – Chương trình hoàn tiền cho khách hàng mở mới tiền gửi tiết kiệm và tham gia Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) của Dai-ichi Life Việt Nam (VN) được phân phối chính thức qua ABBANK.

2. Thời gian áp dụng: Từ 20/04/2024 đến hết ngày 30/06/2024
(CT ưu đãi sẽ kết thúc khi hết ngân sách CT hoặc cho đến khi hết thời gian triển khai ưu đãi tùy điều kiện nào đến trước.)

3. Chương trình ưu đãi:
KH cá nhân mở mới tiền gửi tiết kiệm đồng thời khách hàng có tham gia BHNT được phân phối qua ABBANK trong thời gian diễn ra chương trình được hưởng ưu đãi như sau:

Giá trị Hoàn tiền = IP * Tỉ lệ hoàn tiền
 
Phí nộp bảo hiểm/HĐBH
(IP)
Tỉ lệ Hoàn tiền
Dành cho KH thường Dành cho KH ưu tiên
20 triệu VNĐ ≤ IP <30 triệu VNĐ 5% 5%
30 triệu VNĐ ≤ IP <50 triệu VNĐ 6% 8%
50 triệu VNĐ ≤ IP <100 triệu VNĐ 8% 10%
100 triệu VNĐ ≤ IP <300 triệu VNĐ 12% 14%
300 triệu VNĐ ≤ IP 12% 16%

4. Điều kiện nhận Ưu đãi: Khách hàng cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm:
- Khách hàng có mở mới tiền gửi tiết kiệm (tối thiểu 50 triệu VNĐ/khoản tiền gửi tiết kiệm)
- Kỳ hạn gửi: Tối thiểu 6 tháng
- Loại tiền: VNĐ
- Áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm Online hoặc gửi tại Quầy.
- Khách hàng cần đảm bảo Khoản tiền gửi đáp ứng yêu cầu trên duy trì tối thiểu 1 tháng tại ABBANK.
- Chấp nhận Khoản tiền gửi Đồng chủ sở hữu.

Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ:
- Sản phẩm áp dụng: Tất cả các sản phẩm BHNT của DLVN được phân phối qua ABBANK.
- Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) phải được nộp và phát hành trong thời gian triển khai thực hiện chương trình và thỏa mãn điều kiện của chương trình.
- Kỳ đóng phí: Tất cả các kỳ đóng phí
- Người đứng tên Bên mua bảo hiểm đồng thời là chủ sở hữu khoản tiền gửi có kỳ hạn.
- KH có HĐBH tham gia chương trình này sẽ không được tham gia các CT khuyến mại/tặng quà khác (nếu có) dành cho Khách hàng tham gia BHNT tại ABBANK diễn ra cùng thời gian thực hiện chương trình này.

6. Thông tin chi tiết xem tại đây
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, xin vui lòng liên hệ Hotline 18001159