Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết 31/12/2023
Sản phẩm áp dụng (*):
- Chuyển tiền Quốc tế theo mục đích trợ cấp nhân thân
- Chuyển tiền Quốc tế theo mục đích học tập
Đối tượng áp dụng:
- Tất cả các Khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch chuyển tiền quốc tế trong thời gian diễn ra chương trình
Thể lệ chương trình:
- Miễn phí chuyển tiền chiều đi dành cho Khách hàng cá nhân
- Không bao gồm phí thu hộ Ngân hàng nước ngoài và điện phí
(*) điều kiện, điều khoản áp dụng
Chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ABBANK gần nhất hoặc Hotline 18001159