I/ Các loại gói phí
1. Gói phí phát hành LC All in:
- Dành cho KH là Bên đề nghị ABBANK phát hành LC (LCNK, LC nội địa),
- Mức phí All in chỉ từ 0,4%
- Ưu đãi lên lên đến 50% so với mức phí hiện hành
2. Gói phí LC xuất khẩu và LC nội địa:
- Dành cho KH là Bên thụ hưởng của LC (LCXK, LC nội địa)
- Ưu đãi lên đến 50% so với mức phí hiện hành
3. Gói phí Nhờ thu Xuất nhập khẩu: - Dành cho KH có nhu cầu giao dịch Nhờ thu nhập khẩu và Nhờ thu xuất khẩu - Ưu đãi lên đến 50% so với mức phí hiện hành
4. COMBO phí TTQT theo Doanh số:
- Dành cho KH phát sinh đa nghiệp vụ TTQT tại ABBANK: Nhờ thu nhập khẩu, Nhờ thu xuất khẩu, LC nhập khẩu và LC nội địa, LC xuất khẩu và LC nội địa, Chuyển tiền chiều đi, Chuyển tiền chiều về
- Mức phí chỉ từ 150 USD tùy thuộc trị giá gói phí
- Ưu đãi lên đến 70% so với mức phí hiện hành
- Doanh số sử dụng thực tế có thể lên tới 150% hạn mức gói phí tùy theo loại nghiệp vụ TTQT phát sinh

II/ Đặc điểm chung của các Gói phí
- Phí được thu trọn gói, đầu kỳ.
- Loại tiền thu phí: VNĐ/USD.
- Thời gian sử dụng gói phí: tối đa 12 tháng kể từ ngày KH ký thỏa thuận tham gia gói phí
- Các gói phí đều được hệ thống theo dõi tự động.

III/ Quyền lợi của KH
- Được tư vấn các gói giải pháp thanh toán tối ưu nhất, được ưu đãi mức phí lên đến 70% các loại phí TTQT so với mức phí hiện hành
- Thanh toán phí 01 lần duy nhất, thời hạn sử dụng lên đến 12 tháng.