Thời gian triển khai: Từ nay đến hết ngày 31/12/2022
Đối tượng khách hàng: KHDN thuộc phân khúc khách hàng SME
Các gói ưu đãi dành cho KH như sau:

 
Các loại phí ưu đãi ABB_LEAD
( KH giao dịch nhiều)
ABB_POTENTIAL
(KH mới)
ABB_WAKEUP
(KH từ 3 tháng trở lên không PS giao dịch chủ động)
Phí chuyển tiền kênh online banking Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí thanh toán tiền điện tự động Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì tài khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí quản lý tài khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí chi trả lương qua TK tại ABBANK Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí phát hành thẻ doanh nghiệp Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí SMS Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí nộp tiền mặt tại quầy khác tỉnh/ TP Miễn phí Miễn phí
Tài khoản số đẹp dành cho DN SME Miễn phí
Phí cam kết cấp tín dụng Giảm 30% -35%

Đối với gói ABB_LEAD: Là nhóm KH đang giao dịch tại ABBANK và thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Không phát sinh nợ xấu trong vòng 6 tháng gần nhất
  • Không phát sinh nợ bán VAMC trong vòng 6 tháng gần nhất
  • Không có cơ cấu nợ tại ABBANK trong vòng 6 tháng gần nhất
  • Có Cvalue trong 6 tháng gần nhất từ 200 triệu đồng trở lên
Đối với gói ABB_POTENTIAL: Là DN lần đầu mở mới ID và TK trong thời gian diễn ra chương trình và có đăng ký sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm dịch vụ tại ABBANK
Đối với gói ABB_WAKEUP: Là các DN đã có ID và TK tại ABBANK tuy nhiên không có phát sinh giao dịch chủ động từ 3 tháng trở lên