Thời gian triển khai: Từ nay đến hết ngày 31/12/2023
Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Theo quy định ABBANK từng thời kỳ).
Các gói ưu đãi dành cho Khách hàng như sau:
Các loại phí ưu đãi

ABB_LEAD
( KH giao dịch nhiều)

(*)

ABB_POTENTIAL
(KH mới)

(**)

ABB_WAKEUP
(KH từ 3 tháng trở lên không phát sinh giao dịch chủ động

(***)

Phí chuyển tiền kênh Internet Banking Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí thanh toán tiền điện tự động Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì tài khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí quản lý tài khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí chi trả lương qua tài khoản tại ABBANK Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí phát hành thẻ doanh nghiệp Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí SMS Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí nộp tiền mặt tại quầy khác tỉnh/ TP Miễn phí Miễn phí
Phí tài khoản số đẹp (chọn 3,4 số cuối) Miễn phí
Phí cam kết cấp tín dụng Giảm đến 35%

Điều kiện áp dụng:
(*) Đối với gói ABB_LEAD: Khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (theo quy định ABBANK từng thời kỳ):

  • Không phát sinh nợ từ Nhóm 2 trở lên trong vòng 6 tháng gần nhất
  • Không phát sinh nợ bán VAMC trong vòng 6 tháng gần nhất
  • Không có cơ cấu nợ tại ABBANK trong vòng 6 tháng gần nhất
  • Có Cvalue trong 6 tháng gần nhất từ 200 triệu đồng trở lên
(**) Đối với gói ABB_POTENTIAL: Áp dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ lần đầu mở mới ID và Tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình và có đăng ký sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm/dịch vụ tại ABBANK.
(***) Đối với gói ABB_WAKEUP: Áp dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có ID và Tài khoản tại ABBANK, tuy nhiên không có phát sinh giao dịch chủ động từ 3 tháng trở lên.