Thời gian áp dụng: 07/02/2022 – 15/03/2022 (hoặc đến khi hết quà tặng của chương trình, tùy điều kiện nào đến trước)
Đối tượng áp dụng:
Khách hàng là cá nhân gửi tiền tiết kiệm bằng VND.
Kỳ hạn áp dụng: Tất cả các kỳ hạn (tối thiểu từ 1 tháng).
Số tiền gửi tối thiếu: 50 triệu đồng (Không bao gồm KH tham gia gửi tiết kiệm sản phẩm tiết kiệm trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 và 2 tháng, tiền gửi từ 50 – 200 triệu do vi phạm trần lãi suất trần Ngân hàng Nhà nước).
Loại tiền áp dụng: VNĐ
Nội dung khuyến mại (*):
Khách hàng có thể lựa chọn 01 trong các món quà tặng tương đương với mức tiền gửi và kỳ hạn gửi:
Số tiền gửi Quà tặng
“Trở về”
Quà tặng
“Sum vầy”
Từ 50 – <100 triệu Áo mưa Bấm móng tay
Từ 100 – 300 triệu Mũ bảo hiểm Bình đựng nước
Từ 300 – <500 triệu Bộ khăn tắm Bộ cốc
Từ 500 triệu – <1 tỷ Bộ bình cốc Bình giữ nhiệt
Từ 1 tỷ – <3 tỷ Bộ đồ ăn Nồi dưỡng sinh
Từ 3 tỷ Vali kéo Vali kéo

Quy định khác:
•    Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 lần đối với mỗi loại quà tặng, và không nhận quá 02 phần quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
•    Khách hàng có thể chọn loại quà tặng có giá trị thấp hơn theo mức tiền gửi quy định tại chương trình nhưng không vượt quá 01 món quà/ngày.
•    Khách hàng không được tham gia đồng thời 02 chương trình khuyến mại trên 01 sổ tiết kiệm.
•    Số lượng quà tặng giới hạn theo chi nhánh.
•    Việc tặng quà tặng sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của chương trình hoặc đến khi hết quà tặng tùy theo điều kiện nào đến trước.
•    Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền.
•    Khi tham gia chương trình, khách hàng cam kết không được phép rút trước hạn toàn bộ hoặc một phần tiền gửi. Trường hợp khách hàng tham gia chương trình được giải quyết rút trước hạn khi có nhu cầu cần thiết phải được cấp có thẩm quyền của ABBANK phê duyệt. Trường hợp khách hàng nhận quà tặng được giải quyết rút trước khách hàng phải hoàn trả lại giải thưởng bằng tiền mặt với theo giá trị tương đương được công bố tại thể lệ chương trình cho ABBANK.
•    Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho chương trình: theo biểu lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân VND hiện hành (trong mọi trường hợp tổng lãi suất huy động và chi phí khuyến mại không vượt trần lãi suất huy động theo quy định từng thời kỳ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam).
 (*) Điều kiện và điều khoản khác theo quy định của ABBANK.