Hạn mức Chương trình: Tối đa 200 tỷ đồng
Thời gian triển khai: 25/10/2022 đến 31/12/2023 hoặc đến khi hết hạn mức triển khai, tùy điều kiện nào đến trước
Thể lệ Chương trình ưu đãi:
 • Lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 5.5%/năm
 • Áp dụng cho các hợp đồng vay có thời hạn vay ≤ 12 tháng Sản phẩm áp dụng:
 • Sản phẩm sản xuất kinh doanh cho Khách hàng cá nhân của ABBANK
Đối tượng áp dụng:
Khách hàng cá nhân thuộc phân khúc hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã chưa từng phát sinh và/hoặc đã từng phát sinh và/hoặc đang phát sinh khoản vay tại ABBANK có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng VND phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực ngành nghề dưới đây:
 • Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
 • Thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;
 • Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại quyết định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;
 • Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.
Điều kiện Khách hàng:
 • Khách hàng có uy tín tín dụng tốt;
 • Khách hàng có tình hình tài chính minh bạch;
 • Khách hàng có Tài sản bảo đảm là Bất động sản có đầy đủ chứng từ chứng minh quyền sử dụng/quyền sở hữu hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Và các điều kiện khác theo quy định của ABBANK ban hành trong từng thời kỳ.
(*) Chi tiết theo quy định của Abbank
Hotline hỗ trợ và tư vấn: 1800 1159